Μενού Κλείσιμο

Σεμινάριο – Εργαστήριο

«Διδακτικές μέθοδοι ή πρακτικές διδασκαλίας

σε επίπεδο γλωσσομάθειας Β

(ΕΝΓ3 – ΕΝΓ4 ή Β1 – Β2 κατά  CEFR)».

Αθήνα, 09/02/2021 Αρ. Πρωτ. 73

Σας γνωρίζουμε ότι το ΔΣ του συλλόγου αποφάσισε να ενισχύσει τα μέλη του,
αλλά και όλους τους εν ενεργεία δασκάλους ΕΝΓ, καθώς και τους υπό πρακτική
δασκάλους ΕΝΓ, με επιμορφωτικό σεμινάριο, το οποίο θα συνοδεύεται και από
εργαστήρια για την πρακτική εμπέδωση των θεμάτων των εισηγήσεων.
Το επιμορφωτικό σεμινάριο κρίθηκε απαραίτητο για να καλύψει ένα σημαντικό
κενό, το οποίο αποδεδειγμένα υπάρχει στον χώρο μας.
Συγκεκριμένα, οι θεματικές του σεμιναρίου θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν
θεωρητικό και πρακτικό προσανατολισμό και να αναφέρονται στη διδασκαλία επιπέδου
ΕΝΓ3 – ΕΝΓ4 (ή CEFR Β1 – Β2).
Όποιος ενδιαφέρεται να παρουσιάσει κάποιο θέμα μπορεί να μας στείλει την
πρότασή του συνοδευόμενη υποχρεωτικά από επεξηγηματικό βίντεο έως 3 λεπτά μέχρι
την Πέμπτη 25/2/2021.
Κάθε εισήγηση θα έχει διάρκεια 45-60’ και θα συνοδεύεται από εργαστηριακή
εξάσκηση επιπλέον διάρκειας 45-60’.
Μπορείτε να παρουσιάσετε πάνω από ένα θέμα, και πρέπει όλα να έχουν
συνάφεια με το αντικείμενο του σεμιναρίου.
Κριτήριο για να κάνει κάποιος εισήγηση είναι :

• αν είναι κωφός, να είναι έμπειρος δάσκαλος ΕΝΓ, με αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία,
• αν είναι ακούων, να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ, με γνώση ΕΝΓ επιπέδου διερμηνείας (Γ) και
αποδεδειγμένη ερευνητική ή εκπαιδευτική εμπειρία στην ΕΝΓ.

Το ΔΣ του συλλόγου -σε συνεργασία με τη αρμόδια επιτροπή- θα επεξεργαστεί
το αίτημά σας με τα θέματα σας και θα σας απαντήσει αν θα συμπεριληφθείτε στον
προγραμματισμό του σεμιναρίου, ή αν η πρότασή σας χρειάζεται κάποιες
τροποποιήσεις.
Υπόψιν σας ότι το σεμινάριο θα διεξαχθεί κατά τους θερινούς μήνες, και θα γίνει
δια ζώσης, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Οι ομιλητές, που θα επιλεχθούν, θα αμειφθούν ανάλογα κατόπιν συνεννόησης με
το ΔΣ του συλλόγου.