Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΕΝΓ

Αθήνα, 19/04/2021                                                           Αρ. Πρωτ.: 265

Προκειμένου να εγγραφείτε στο Μητρώο Μελών του συλλόγου μας, πρέπει να είστε κωφός/ή και να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά :

  1. υπογεγραμμένη αίτηση

(τη σχετική αίτηση θα τη κατεβάσετε από το www.sdideng.gr)

  1. αστυνομική ταυτότητα
  2. βεβαίωση ΚΕΠΑ 67% κι άνω (που να βεβαιώνει τη κώφωση)
  3. απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο
  4. βεβαιώσεις σεμιναρίων από πανεπιστημιακό φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή του Συλλόγου με θεματική την «Εξειδίκευση στη Διδασκαλία ΕΝΓ» τουλάχιστον 400 ωρών,  και βεβαιώσεις ότι έχετε πραγματοποιήσει διδασκαλία ΕΝΓ τουλάχιστον 200  ώρες σε σχολή ΕΝΓ από οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος   

ή

βεβαιώσεις πρακτικής διδασκαλίας ΕΝΓ σε όλα τα επίπεδα ΕΝΓ (ΕΝΓ1 έως ΕΝΓ4) τουλάχιστον 600 ωρών σε σχολή ΕΝΓ από οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος.

Στις βεβαιώσεις πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά οι διδακτικές ώρες ανά επίπεδο ΕΝΓ.

Η συνέντευξη θα γίνει το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021, ενώπιον επιτροπής υπό επιστημονική εποπτεία και μόνον μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ.

Θα ενημερωθείτε -προσωπικά- με τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη διαδικασία της συνέντευξής σας και υποχρεούστε να συνδεθείτε μέσω υπολογιστή (δηλ. όχι μέσω κινητού).

Για το δικαίωμα συμμετοχής σας πρέπει να έχετε αποστείλει όλα τα δικαιολογητικά σας στο e-mail του συλλόγου μας και να έχετε καταβάλει 100€ σε έναν από τους δύο τραπεζικούς λογαριασμούς του συλλόγου μας.

Η προθεσμία είναι μέχρι Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021.

Στη κατάθεσή να γράψετε το όνομά σας (τυχόν προμήθεια που θα προκύψει βαρύνει εσάς). Το ποσόν των 100€ αφορά μόνον δικαίωμα συμμετοχής κι όχι εγγραφή ή συνδρομή. Σε περίπτωση μη προσέλευσής σας από δική σας υπαιτιότητα, το ποσόν της κατάθεσης δεν σας επιστρέφεται. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο βρεθεί ότι τα δικαιολογητικά σας είναι ελλιπή θα ενημερωθείτε και τα χρήματα θα σας επιστραφούν. 

Μόλις γίνει ο τυπικός έλεγχος θα σας σταλεί επιβεβαιωτικό SMS για την ακριβή ώρα.

Επισημαίνουμε ότι πρέπει να φροντίσετε εκ των προτέρων να ελέγξετε ότι η γραμμή σας θα είναι on line για τη διεκπεραίωση της τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση διακοπής της γραμμής ΔΕΝ ευθυνόμαστε εμείς.

Αν όμως η γραμμή είναι γενικά προβληματική και η τηλεδιάσκεψη δεν ολοκληρωθεί, τότε τα χρήματα θα σας επιστραφούν. Αν όμως διακόψετε εσείς τη τηλεδιάσκεψη για οποιοδήποτε λόγο, τα χρήματα δεν σας επιστρέφονται.